Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is the bar?"

Dịch:Quán bar ở đâu?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ptmhau

Bar dịch quầy rượu cũng đúng mà????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CherylTran1

Có lẽ là quán rượu mới đúng. Quầy là 1 khu vực trong 1 quán hay phòng j thôi. I think so.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 9

Trong từ điển thì để: bar = quán rượu, lúc hỏi thì dùng bar trong tiếng Việt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghuynht

Haha . Tui go "bar o dau" nghe va dich lai thì where is father

3 năm trước