Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vanpham2090

hello guy!

i am a new mem.nice too talk and meet u ^^ add friend with me

3 năm trước

0 Nhận xét