"The discussion is over."

Dịch:Cuộc thảo luận kết thúc.

January 8, 2015

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngoclampha

cuộc thảo luận thì kết thúc sao lại sai

January 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hardlearning303

mình cũng bị giống bạn. Ai giải thích tại sao lại sai vậy?

July 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

mình cũng đâu có thấy sai? bạn báo lỗi chưa vậy

February 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Mình cũng bị sai như bạn "ngoclampha" nữa, hichichic, ko biết sai chỗ nào? T_T

March 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hong273793

minh dunng

November 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dinhhoainam998

Mình cũng sai luôn.

April 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

Mình cũng vậy. Đã báo lỗi :)

June 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tu_ba_lala

Đáp án sai rồi, nếu "đã" kết thúc thì phải là "was" chứ nhỉ, mà ở đây lại là "is".

April 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tranducnghia

Đáp án đâu có đã kết thúc, "is" sử dụng cho hành động diễn ra tại thời điểm nói

December 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

sự tranh luận đã kết thúc, sao lại sai???

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

dịch là sự tranh luận, sao lại sai

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

dịch là " tranh luận" sao lại sai

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thuy740891

Cuộc tranh luận sao k đc vậy?

September 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Cuộc hội thảo kết thúc

October 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/killall1010

"Cuộc tranh luận kết thúc" có đúng không mọi người?

March 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TruongHieu98

"Cuộc tranh luận kết thúc" cũng đúng chứ :D :D

April 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LuuHoang8

Ad nên mở rộng thêm.nghĩa của tiếng Việt hơn nữa.

May 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Han146270

Cuộc thảo luận đã qua

August 3, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.