Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The discussion is over."

Dịch:Cuộc thảo luận kết thúc.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclampha

cuộc thảo luận thì kết thúc sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hardlearning303

mình cũng bị giống bạn. Ai giải thích tại sao lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

mình cũng đâu có thấy sai? bạn báo lỗi chưa vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Mình cũng bị sai như bạn "ngoclampha" nữa, hichichic, ko biết sai chỗ nào? T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Mình cũng sai luôn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

Mình cũng vậy. Đã báo lỗi :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tu_ba_lala

Đáp án sai rồi, nếu "đã" kết thúc thì phải là "was" chứ nhỉ, mà ở đây lại là "is".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

cuộc thảo luận thì kết thúc sao lại sai nhỉ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

mình sẽ báo lỗi nó sai ngữ pháp mà còn bày đặt american

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

quái lạ, đã báo lỗi rồi mà còn cho sai nữa à

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

sự tranh luận đã kết thúc, sao lại sai???

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

dịch là sự tranh luận, sao lại sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

dịch là " tranh luận" sao lại sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguTrinh

Buổi thảo luận thì kết thúc sai ở đâu

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thuy740891

Cuộc tranh luận sao k đc vậy?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cuộc hội thảo kết thúc

1 tuần trước