"Thediscussionisover."

Dịch:Cuộc thảo luận kết thúc.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclampha

cuộc thảo luận thì kết thúc sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hardlearning303

mình cũng bị giống bạn. Ai giải thích tại sao lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

mình cũng đâu có thấy sai? bạn báo lỗi chưa vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Mình cũng bị sai như bạn "ngoclampha" nữa, hichichic, ko biết sai chỗ nào? T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hong273793

minh dunng

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 18
  • 11
  • 364

Đây là học tiếng Việt mà. Câu bạn viết (nói) vậy không thấy ngượng miệng sao. Người Việt có bao giờ nói "cuộc thảo luận thì kết thúc" như bạn viết đâu.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tu_ba_lala

Đáp án sai rồi, nếu "đã" kết thúc thì phải là "was" chứ nhỉ, mà ở đây lại là "is".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranducnghia

Đáp án đâu có đã kết thúc, "is" sử dụng cho hành động diễn ra tại thời điểm nói

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

sự tranh luận đã kết thúc, sao lại sai???

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

dịch là sự tranh luận, sao lại sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

dịch là " tranh luận" sao lại sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguTrinh

Buổi thảo luận thì kết thúc sai ở đâu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thuy740891

Cuộc tranh luận sao k đc vậy?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cuộc hội thảo kết thúc

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.