Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The discussion is over."

Dịch:Cuộc thảo luận kết thúc.

3 năm trước

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclampha

cuộc thảo luận thì kết thúc sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hardlearning303

mình cũng bị giống bạn. Ai giải thích tại sao lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

mình cũng đâu có thấy sai? bạn báo lỗi chưa vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Mình cũng bị sai như bạn "ngoclampha" nữa, hichichic, ko biết sai chỗ nào? T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhThi766577

Ủa sao lại sai

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Mình cũng sai luôn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

Mình cũng vậy. Đã báo lỗi :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongt359162

Ờ ha ! Đúng là duolingo vớ vẩn !!!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

cuộc thảo luận thì kết thúc sao lại sai nhỉ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

mình sẽ báo lỗi nó sai ngữ pháp mà còn bày đặt american

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

quái lạ, đã báo lỗi rồi mà còn cho sai nữa à

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/khituong
khituong
  • 25
  • 14
  • 1045

Dùng "is" sao đám án lại đã được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Me too.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Me too

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

me too

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tu_ba_lala

Đáp án sai rồi, nếu "đã" kết thúc thì phải là "was" chứ nhỉ, mà ở đây lại là "is".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

sự tranh luận đã kết thúc, sao lại sai???

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

dịch là sự tranh luận, sao lại sai

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

dịch là " tranh luận" sao lại sai

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The discussion is over, the discussion is over, the discussion is over, the discussion is over, the discussion is over, the discussion is over, the discussion is over, the discussion is over

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyen154200

Đáp án sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongnguynm17

The discussion was over

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ccphnvng

i'm american, boys =)) my name's Jeanny, i hope that i can love an Asia boy =)) has anyone want to be my boyfriend <3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 21
  • 16
  • 8
  • 7
  • 2
  • 297

Tiếng anh còn sai ngữ pháp mà bày đặt "i'm american" :))

7 tháng trước