"Một tháng?"

Dịch:One month?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haducanh3

A month được không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuhigo257

Được.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuhuyen413134

được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LThuytQuan

One month

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.