Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một tháng?"

Dịch:One month?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haducanh3

A month được không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuhigo257

Được.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuhuyen413134

được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LThuytQuan

One month

9 tháng trước