Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Two months"

Dịch:Hai tháng

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haducanh3

Nghe như two a month

3 năm trước