Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Whose tea is that?"

Dịch:Đó là trà của ai?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

trà ở đó là của ai sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"Trà của ai đây" :wrong huhu!.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieuhamho123

"trà của ai kia" cũng sai sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Giangle2006

trà của ai đó không được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/darkzdragon

tọc từ tea như là she thi ai hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnAnh828827

Tui hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangyen.nobati

Trà của ai đó?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangyen.nobati

Trà của ai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenBang230352

Trà này là của aiiiiii??

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhucNgoKim

trà của ai ở đó

4 tháng trước