Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am popular as ever."

Dịch:Tôi nổi tiếng hơn bao giờ hết.

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

tôi nổi tiếng như đã từng có được ko

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Câu dịch chưa được thuyết phục!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhducn

I am popular as ever -> Tôi nổi tiếng hơn bao giờ hết. she is beautiful as ever -> cô ấy đẹp hơn bao giờ hết thì sai là sao???!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/YnYn860517

Mình cũng thắc mắc như bạn :(

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnHng597800

as ever = như mọi khi than ever = hơn bao giờ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/arenacongthanh

"tôi thì nổi tiếng hơn bao giờ hết"=> tại sao sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyTuan2208

khá nhiều người sai câu này, và mình cũng sai luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

"As ever " trong google dich la mai mai , con trong cau nay la "hon bao gio" . Dau co cho nao so sanh hon . Minh moi hoc, va tu hoc nen khong hieu cac ban giai thuch hộ , xin cam on.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 67

Như bao giờ thì sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh
BaHunh
  • 20
  • 12

Giống bạn ,không có chử hết ,,sai

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/lethitu

2 câu dịch có nghĩa cứ hơi ngược ngược thế nào ấy nhey

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HungBa1

tôi thì nổi tiếng như mọi khi. humm không ổn ak :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Cuối cùng dịch thế nào mới đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LoiBenDa_97

"tôi nổi tiếng vẫn như mọi khi" SAI ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/solonol

tôi thì nổi tiếng như mọi khi.....sai chữ..." thì" là sao nhỉ ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBng1

"Tôi thì nổi tiếng như đã từng". Tôi dịch vậy và đã được... mọi người đọc

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Sao lu bu quá

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/chuhuy6

Đáp án tào lao

2 tháng trước