Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi tôi lái xe, tôi suy nghĩ."

Dịch:When I drive, I think.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/donhatquang

thế tai nạn chết!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanthanhdat

Lái xe,suy nghĩ thì tai nạn,drive,think

3 năm trước