"Những người đàn ông ăn trái cây."

Dịch:The men eat fruit.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhanhthong

danh từ số nhiều trong những trường hợp đặc biệt, bắt buộc học thuộc vd: số ít>> số nhiều: woman>women; foot>feet; tooth>teeth... (có nhiều quy tắc chuyển dt số ít >dt số nhiều nhé, hẻm phải thêm "s" vào là chuyển thành số nhiều)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caodphong

Tại sao" the men eat the fruit " cũng không đúng nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trang879266

Lúc thì men lúc thì man làm ơn giải thích cho đúng. K thì sai j chứ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thy807325

Men là số nhiều còn man là số ít. The men nghĩa là những người đàn ông còn the man là người đan ông đó bạn

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguynKimNg55347

Nếu mà những người đàn ông thì phải mans chứ, sao lại không thêm s vậy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VitTrnh10

Men là là số nhiều còn man là số ít

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.