"She serves me the food."

Dịch:Cô ấy phục vụ thức ăn cho tôi.

January 9, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhcTrngNgc

Cô ấy phục vụ cho tôi thức ăn =>khong đung sao ?

July 21, 2015

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

báo lỗi đi bạn

January 16, 2016

https://www.duolingo.com/doraemongrapes

"cô ấy phục vụ cho tôi thức ăn" sao lại sai?

November 12, 2015

https://www.duolingo.com/NguyenHoang120

mình làm " cô ta phục vụ thức ăn cho tôi " mà bị sai là sao

August 18, 2015

https://www.duolingo.com/Danh781521

"Cô ta phục vụ tôi thực phẩm" sao lại không đúng?

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/ypham1989

Và tôi đã sai

December 25, 2015

https://www.duolingo.com/Huyn680361

Cô ấy phục vụ tôi đồ ăn

June 3, 2016

https://www.duolingo.com/khangnguye15

Không rành tiếng Việt, thế thôi! Thông cảm đi.

March 25, 2017

https://www.duolingo.com/Ami_Mi0705

"Cô phục vụ tôi món ăn" sao lại sai nhỉ

April 10, 2017

https://www.duolingo.com/haumonannai

co ay phuc vu thuc an cho toi => khong dung sao

July 10, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.