"I do not see men, but women."

Dịch:Tôi không thấy những người đàn ông mà thấy những phụ nữ.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanNguyen737536

Dịch"Tôi không nhìn thấy những người đàn ông nhưng nhìn thấy những người phụ nữ" tại sao sai? Tại sao không chấp nhận câu dịch này?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthao261

Tôi không thấy những người đàn ông, nhưng thấy những người phụ nữ. Câu dịch này cũng đúng chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/itanium7000

Cái câu này như dở hơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

But: là nhưng mà tại sao lại sai? Đối với ngữ pháp Việt Nam thì "nhưng "với "mà "cũng đồng nghĩa tại sao lại không chấp nhận?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

tôi không thấy những người đàn ông mà tôi thấy những người phụ nữ => update đáp án này đi

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.