"She appears in the morning."

Dịch:Cô ta xuất hiện vào buổi sáng.

1/9/2015, 10:18:15 AM

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

My wife appears at night.

3/30/2015, 2:43:43 AM

https://www.duolingo.com/LienDam1

Vo ban la ma a ? Chi xuat hien vao ban dem ? :V

6/20/2015, 6:44:11 AM

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

and I disappear while she appears.

8/13/2015, 1:47:31 AM

https://www.duolingo.com/haducanh3

Thiếu một chữ ấy cũng sai T_T

1/9/2015, 10:18:15 AM

https://www.duolingo.com/haiha104425

Lạy má nội

9/7/2016, 1:15:20 PM

https://www.duolingo.com/haiha104425

??? T T

9/14/2016, 12:20:02 PM

https://www.duolingo.com/vvnb__k

chỉ là lỡ quên cách chữ buổi sáng mà cũng sai

1/15/2017, 12:59:43 AM

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

????

8/29/2015, 1:34:41 PM

https://www.duolingo.com/thanhNHU0

kho qua

6/13/2016, 4:41:26 AM

https://www.duolingo.com/haiha104425

Mình thấy sao sao

9/6/2016, 1:59:35 PM

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

he dac tay len ban phim la sai

10/29/2016, 11:24:33 AM

https://www.duolingo.com/duyen270104

"Cô ấy xuất hiện lúc buổi sáng" không được hả?

6/7/2016, 8:33:34 AM

https://www.duolingo.com/KhangNguyn17

"cô ấy xuất hiện vào ban ngày" mà cũng không chấp nhận luôn kia

8/24/2016, 3:32:50 AM

https://www.duolingo.com/nhatanh2011

cô ta là thằng ngu

11/17/2016, 12:31:34 PM

https://www.duolingo.com/baonguyenbe

quá tốt

5/6/2016, 4:04:56 PM

https://www.duolingo.com/elisunmvn

ngu

6/13/2016, 4:45:20 AM

https://www.duolingo.com/TrnMaiKhanh4

Sao bạn nói người ta ngu, mét anh Robis bây giờ

8/10/2016, 2:21:53 AM

https://www.duolingo.com/weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9

Anh không phải contributor và moderator đâu em =.="

8/10/2016, 2:28:24 AM

https://www.duolingo.com/TrnMaiKhanh4

Em đùa chút thui mừ T_T

8/10/2016, 2:46:32 AM

https://www.duolingo.com/weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9

-_-

8/10/2016, 2:48:25 AM

https://www.duolingo.com/TrnMaiKhanh4

o^^o

8/10/2016, 3:15:20 AM

https://www.duolingo.com/giahan644156

Tai sao lai chi xuat hien vao buoi sang

10/29/2016, 1:53:18 PM

https://www.duolingo.com/compalo

Ghost appears at middle night

11/7/2016, 2:13:55 AM

https://www.duolingo.com/haiha104425

Hmm

2/2/2017, 1:15:25 PM

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning, she appears in the morning

5/16/2017, 3:19:23 AM

https://www.duolingo.com/guenwwe
 • 20
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Đọc sao mà sai hoài vậy ta

9/16/2017, 4:03:59 AM

https://www.duolingo.com/DatPV
 • 22
 • 8
 • 6

Cô ấy xuất hiện vào mỗi sáng. Thiếu mất chữ "buổi" :(

12/9/2017, 5:56:14 AM

https://www.duolingo.com/vuthuphuon1

Cô ấy với cô ta thì có gì khác

2/15/2018, 2:34:27 PM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.