Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy yêu tôi."

Dịch:She loves me.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leomaim5

i hope that =))

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongAnhNgu14

And me 2 :)

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Banycol

A girl said "she loves me", hi hi...

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

1 tình iu đẹp....

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoaanh8

Uk dfung

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

^^

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcSn92

Sao lại thêm s sau love vậy mọi người

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanh295721

Hay

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/MTuyn17

Her love me sao lại sai

0
Trả lời2 tuần trước