Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy yêu tôi."

Dịch:She loves me.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leomaim5

i hope that =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongAnhNgu14

And me 2 :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Banycol

A girl said "she loves me", hi hi...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

1 tình iu đẹp....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoaanh8

Uk dfung

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcSn92

Sao lại thêm s sau love vậy mọi người

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DTS-King

He, she, it, tên ( số ít ) + động từ thêm s/es I, we, you, they ( số nhiều ) + động từ nguyên mẫu

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/thanh295721

Hay

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/MTuyn17

Her love me sao lại sai

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/PkHoaHng

Slove,what?

3 tuần trước