"Cô ấy yêu tôi."

Dịch:She loves me.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leomaim5

i hope that =))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HongAnhNgu14

And me 2 :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Banycol

A girl said "she loves me", hi hi...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

1 tình iu đẹp....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoaanh8

Uk dfung

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcSn92

Sao lại thêm s sau love vậy mọi người

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/DTS-King

He, she, it, tên ( số ít ) + động từ thêm s/es I, we, you, they ( số nhiều ) + động từ nguyên mẫu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanh295721

Hay

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MTuyn17

Her love me sao lại sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LyNguyenCongDuy

her- từ sở hữu, nghĩa là "của cô ấy" Her stuff, her phone..

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/PkHoaHng

Slove,what?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LyNguyenCongDuy

love?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.