"Chúng tôi nuôi nấng con cái của mình."

Dịch:We raise our children.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We raise our kids,We nurture our children, We raise our kids, We nurture our children

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haducanh3

Giờ mới biết nurture cũng là nuôi cơ đấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/maminhvu

Động từ raise mà mang ý nghĩa nuôi là dùng cho vật không dùng cho người, ad xem lại hộ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaotesla1

nourish cũng đúng mà nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We raise our kids, We nurture our children, We nurture our children, We nurture our children, We raise our children, We raise our kids

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyphamth2

I nurture my baby

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.