Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He delivers the food."

Dịch:Anh ấy giao thức ăn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangquyen204

phân phát cũng dc mà :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantm88

Rất nhiều câu nhưng mỗi câu deliver sử dụng một nghĩa cứng nhắc, thế có chán ko chứ :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhNhon

Tại sao câu '' I deliver food" không cần " the" mà câu này cần vậy nhỉ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyenltl

Dịch "cậu ấy giao thức ăn" thì sai. câu đúng là " anh ấy giao thức ăn"->em lại trình độ tiếng việt người viết tool

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hitboynoluv

"Anh ta vận chuyển thức ăn " mà vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haihant200

anh ấy vận chuyển cũng dc mà

1 năm trước