"Tôi đã đọc sáu mươi trang, trong khi anh ấy đọc chỉ mười trang."

Dịch:I have read sixty pages, while he has read only ten.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrmanhson96

Mình nghĩ phần sau có thể để là "ten ones" ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huuyen
huuyen
  • 11
  • 10
  • 9
  • 6
  • 6

không thể dùng số từ trước từ "one" trong trường hợp này, nếu bạn muốn dùng "one" để chỉ một thứ gì đó mà bạn đã nhắc tới trước đó, bạn chỉ có thể dùng tính từ mà (big ones, old ones, colourful ones, tall ones vv.) hoặc definite articles

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanvotuananh

Tại sao lại " he's read" ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huuyen
huuyen
  • 11
  • 10
  • 9
  • 6
  • 6

he's read = he has read (present perfect tense - thì hiện tại hoàn thành)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LazyBee296

tại sao không thể dùng thì quá khứ đơn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhanh25082002

i read sixty pages, while he read only ten pages???? không được ah?????

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.