Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Winter is a season."

Dịch:Mùa đông là một mùa.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

Ngày mai là một mùa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethianhthua

ngày kia là một mùa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Long394807

Winter is a season of the year. Thì đầy đủ nghĩa hơn.

3 năm trước