"Winterisaseason."

Dịch:Mùa đông là một mùa.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

Ngày mai là một mùa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethianhthua

ngày kia là một mùa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Long394807

Winter is a season of the year. Thì đầy đủ nghĩa hơn.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.