"Anh ta là bố của ba đứa trẻ."

Dịch:He is the father of three children.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3
  • 6

Sao mình trả lời đúng mà add bảo sai vậy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamvantam245

"He is the father of three babies" cũng nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhxng1694

He is the father of three kids. Sao lại sai kids cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3

mình ghi kids đúng mà đâu có sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VThuHin11

he is three son's father được mà

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.