Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta là bố của ba đứa trẻ."

Dịch:He is the father of three children.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvantam245

"He is the father of three babies" cũng nên được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhxng1694

He is the father of three kids. Sao lại sai kids cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

mình ghi kids đúng mà đâu có sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VThuHin11

he is three son's father được mà

2 năm trước