1. Forum
 2. >
 3. Konu: English
 4. >
 5. ZAMİRLER VE SAHİPLİK

https://www.duolingo.com/profile/Senel_KOSE

ZAMİRLER VE SAHİPLİK

Possessive pronouns Türkçe'ye genelde, benim ki, senin ki, onun ki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloları ve örnekleri inceleyiniz.

I Ben Me Beni/Bana My Benim Mine Benim ki You Sen You Seni/Sana Your Senin Yours Senin ki He O (erkek) Him Onu/Ona His Onun His Onun ki She O (kadın) Her Onu/Ona Her Onun Hers Onun ki It O (cansız) It Onu/Ona Its Onun Its Onun ki We Biz Us Bizi/Bize Our Bizim Ours Bizim ki You Siz You Sizi/Size Your Sizin Yours Sizin ki They Onlar Them Onları/Onlara Their Onların Theirs Onların ki

KULLANIM

► Possessive Adjectives'lerden (my, your, his) sonra mutlaka bir isim kullanırız.

 • My hands are cold. (Ellerim soğuktur.)
 • My book is expensive. (Onun kitabı pahalıdır)
 • Her teacher is from Canada. (Onun öğretmeni Kanada'lıdır.)

► Possessive Pronouns'lardan (mine, your, hers) bir isim kullanamayız. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Possessive Adjectives Possessive Pronouns It is my book (O benim kitabımdır) It is mine (O benimkidir) It is your book (O senin kitabındır) It is yours (O seninkidir) It is his book (O, onun kitabıdır) It is his (O, onunkidir) It is her book (O, onun kitabıdır) It is hers (O, onunkidir) It is our book (O bizim kitabımızdır) It is ours (O, bizimkidir) It is their book (O, onların kitabıdır) It is their (O, onlarınkidir)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 • Is this pen mine or yours? (Bu kalem benim ki mi, senin ki mi?)
 • I didn't have an umbrella. Sue gave me hers. (Benim şemsiyem yoktu. Ann kendisininkini bana verdi.)
 • It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimiz. Onların değil.)

► friend kelimesinden sonra genelde possessive pronouns kullanılır.

 • He is a friend of mine. (O benim arkadaşım)
 • Are those girls friends of yours? (Şu kızlar sizin arkadaşınız mı)

► Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır.

 • This is mine book. (Doğrusu - This is my book)
 • This book isn't mine. It is your. (Doğrusu - This book isn't mine. It is yours.)
January 9, 2015

1 Yorum


https://www.duolingo.com/profile/AtakanKYLES

Teşekkürler :)

January 23, 2015
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.