"Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày."

Dịch:I speak English every day.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nampv6

everyday cũng được mà???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyenhmi

tại sao không dùng "everyday i speak english" được

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.