Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày."

Dịch:I speak English every day.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nampv6

everyday cũng được mà???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyenhmi

tại sao không dùng "everyday i speak english" được

3 năm trước