Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng là những quả táo."

Dịch:They are apples.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khue3

They are the apple mà sai à??????

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tCxNJ

apple thiếu s mà bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/maimai4c

mình lại đi dùng these mới tức

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynChng13

Those/these sẽ hợp hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gBaNguyent

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hanhnguyen271517

Số nhiều phải dùng they chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoctiukenvin

uh, số nhiều thì dùng they cho cả vật và người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phukien

yes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TnNguynNgc

Câu củ chuối vãi :)

3 năm trước