Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Gần một nửa"

Dịch:Almost a half

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Half laf một nửa rồi, sao lại cần "a" nữa nhỉ

3 năm trước