"They read the study."

Dịch:Họ đọc bài nghiên cứu.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Crab_Aquar

Họ đọc bản nghiên cứu sao lại sai?bài vs bản nc giống nhau mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AstaNguyen

mình cũng thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FN-5.7
  • 18
  • 8
  • 3
  • 3

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mast0904

cảm giác tối nghĩa @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haducanh3

sao không phải là " họ đọc những gì họ học được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhduypronoun

K nghe đc từ read. I'm so sorry

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cibp171662

Vl

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

họ đọc bản nghiên cứu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

họ đọc bản nghiên cứu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenedu

Cần thêm đáp án

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.