Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She had led the group for two years."

Dịch:Cô ta đã dẫn dắt nhóm trong hai năm .

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dung14391

mình thiếu từ "trong" mà máy bảo sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

ý bạn đã đúng, Nhưng k đúng ý máy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhai1

Thieu tu duoc cung sai???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VngHing

Cô ấy đã dẫn dắt nhóm trong 2 năm. Số 2 cũng bắt bẻ nữa hà...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungta89

"2 năm" thì khác "hai năm" sao Ad, kì vậy!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimThu1993

cô ấy đã dẫn dắt nhóm trong 2 năm. ghi vậy mà cũng không đúng hả add ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ut1510

số 2 không chịu à ad?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

Bà ta đã lãnh đạo nhóm trong hai năm :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/taviety097

có thể dịch: cô ấy dẫn dắt nhóm được hai năm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duyminecrafter

Cô đã dẫn nhóm trong hai năm.

câu này sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sofiaaly
sofiaaly
 • 25
 • 14
 • 13
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 144

tại sao cô ấy đã chỉ huy nhóm trong 2 năm mà lại sai?????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Bấm vào chữ "led" để học cách đọc. Thật bất ngờ, bạn ấy đánh vần chữ này !!!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TPTuan1

Góp ý: nên thêm đáp án: Cô ấy đã lãnh đạo/chỉ đạo nhóm trong 2 năm

1 tháng trước