"This is a test."

Dịch:Đây là một bài kiểm tra.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MjuMju1

Chủ app không thích từ "một" được đơn giản hóa bằng số 1 sao.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Xunip2

Dùng số trong viet văn thì Tây nó ít dùng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Phát âm là it, mà kết quả là this ,không biết mn có thấy thế không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Daniel_Luong

đây là bài kiểm tra, sao nhất định phải là một, dịch theo sát nghĩa tiếng anh quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Đây là một cuộc kiểm tra được không vậy các mod?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phandinhhuy30100

đây là một bài kiểm tra

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietduchan

ĐÂY LÀ MỘT KIỂM TRA

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungvh97

Đó là một bài kiểm tra mà cũng sai? ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

đây là 1 bài kiểm tra: sai à ad?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.