"The teacher told us not to swim in the river."

Dịch:Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi ở sông.

January 10, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhamMinhLam

giáo viên đã nói với chúng ta không bơi trên sông ... why sai @@

January 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Bạn sai ở chữ trên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

April 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/danh1610

Sao lại Not mà không phải don't vậy mọi người

September 20, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.