"Theteachertoldusnottoswimintheriver."

Dịch:Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi ở sông.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamMinhLam

giáo viên đã nói với chúng ta không bơi trên sông ... why sai @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Bạn sai ở chữ trên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocmtb

"Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi dưới sông " cũng đúng sao báo sai ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Sao lại Not mà không phải don't vậy mọi người

4 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.