Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Try doing it once more."

Dịch:Thử làm nó một lần nữa.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

cố làm nó một lần nữa không dc a ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Try + V_ing mang nghĩa là thử, không phải cố gắng, try + to inf mới là cố gắng ha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

1/ Try to do cố gắng để làm gì. I try to help her tôi cố gắng để giúp cô ấy

3/ Try doing thử làm gì đó I try playing football tôi thử chơi bóng đá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh295413

Một =1 k đúng ư

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoSonic

Phiên bản mới hay bị lag

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoa20

thử lại nó một lần nữa----- máy móc thực sự

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Cố làm nó một lần nữa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Try doing It one more, try doing It one more, try doing It one more, try doing It one more, try doing It one more, try doing It one more

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"cố gắng làm nó một lần nữa" k được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Tào lao

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án đi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

Try doing it once more.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án đi

1 tuần trước