Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/doan74

ai cần lingots xin cho tôi một lingots tôi sẽ cho lại gấp đôi

hãy cho tôi một lingots xin cho tôi để kiếm lượt thích sau đó tôi sẽ trả lại gấp đôi

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trong6

bạn nói thật không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trong6

này! bạn nói thật không?

3 năm trước