https://www.duolingo.com/doan74

ai cần lingots xin cho tôi một lingots tôi sẽ cho lại gấp đôi

hãy cho tôi một lingots xin cho tôi để kiếm lượt thích sau đó tôi sẽ trả lại gấp đôi

January 11, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trong6

bạn nói thật không?

February 16, 2015

https://www.duolingo.com/trong6

này! bạn nói thật không?

February 18, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.