"Có một sự căm ghét mạnh mẽ giữa hai bên ."

Dịch:There is a strong hate between the two.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuocpham

there is a strong hate between two sides

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mylove-89

i was answer same you and wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/finnhugo
finnhugo
  • 14
  • 9
  • 8
  • 5
  • 2

*I answered

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Sao đáp án chữ gì không có trong tự điển HATRED. Trong khi tôi dịch: There is a strong hate between two sides theo đúng như đáp án lần 1., thì lại sai. Bây giờ đáp án này lại bỏ từ SIDES đi. Như vậy câu nào đúng??????

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.