"Có một sự căm ghét mạnh mẽ giữa hai bên ."

Dịch:There is a strong hate between the two.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuocpham

there is a strong hate between two sides

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mylove-89

i was answer same you and wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/finnhugo
finnhugo
  • 14
  • 9
  • 8
  • 5
  • 2

*I answered

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Sao đáp án chữ gì không có trong tự điển HATRED. Trong khi tôi dịch: There is a strong hate between two sides theo đúng như đáp án lần 1., thì lại sai. Bây giờ đáp án này lại bỏ từ SIDES đi. Như vậy câu nào đúng??????

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.