Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is giving an apple."

Dịch:Anh ấy đang đưa một quả táo.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenHoan856431

Tai sao tôi trả lời đúng như đáp án vẫn báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Đưa thì phải cho ai chứ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TommyNguyen1992

tại sao give ko được dịch là "tặng"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

sao mik biet dc y kien voi MOD Trang thu xem

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TommyNguyen1992

Mình tưởng post lên chỗ này là các mod đọc được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

de mik hoi MOD Trang cho

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynLKimN11

Nếu muốn give là tặng thì sau an apple phải có somebody

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/trai78

Làm sao liên hệ với MOD được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trai78

Give là two-place transitive verb nên phải có 2 nouns đi phía sau chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanPhuong775954

"Anh ấy đang đưa 1 quả táo" viết bằng số mà báo sai là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chương trình đã được cài đặt chỉ chấp nhận dạng chữ, không chơi với dạng số. Vậy nên các bạn cần biết ý để tránh đừng mất oan trái tim do lười đánh chữ! Thân.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hot_Girl_Anime5

sao nghe an giống and thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhiiNhNh

He is giving an apple TO SOMEBODY Thêm to somebody vào câu đủ nghĩa hơn :3

1 năm trước