"Payattentiontoyourwallet!"

Dịch:Chú ý tới cái ví của bạn!

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hngon3

sao lại có từ Pay ở đây nữa nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

attention là "sự chú ý" , nó không phải là một động từ . Để diễn tả hành động "chú ý" bang một động từ thì ta phải dùng động từ ghép "Pay attention" có nghĩa là "chú ý".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

Người nước ngoài hay dùng thể bị động lắm bạn :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mei233

"chú ý cái ví của bạn đấy" cũng sai mà ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Doulingo nó vậy đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

Ai bảo thêm chữ đấy vào làm gì kaka

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huypqttt

hãy chú ý đến cái bóp của bạn. Sao dùng cái bóp lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

trong miền Nam thời xưa người ta dùng danh từ "cái bóp" đồng thời với ' cái ví " . " Cái bóp" xuất phát từ danh từ tiếng Pháp là "portefeuille" có nghĩa là "đồ đựng giấy tờ - cái ví " người bình dân nghe người biết tiếng Pháp đọc là " pooc tơ phơi" họ thấy rắc rối quá nên họ đọc theo kiểu tiếng Tây bồi là "cái bóp' . Nhưng bây giờ không mấy người gọi 'cái ví' là 'cái bóp' nữa . Mà ta cũng không nên dùng danh từ "cái bóp' nữa . Vì nó là tiếng Tây bồi mà thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/theretofore

chú ý tới ví bạn ko dc a?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/compalo

Câu này nó đọc lướt nhiều chữ quá khó nghe :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhcolen4A
khanhcolen4A
 • 11
 • 11
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

trong miền Nam thời xưa người ta dùng danh từ "cái bóp" đồng thời với ' cái ví " . " Cái bóp" xuất phát từ danh từ tiếng Pháp là "portefeuille" có nghĩa là "đồ đựng giấy tờ - cái ví " người bình dân nghe người biết tiếng Pháp đọc là " pooc tơ phơi" họ thấy rắc rối quá nên họ đọc theo kiểu tiếng Tây bồi là "cái bóp' . Nhưng bây giờ không mấy người gọi 'cái ví' là 'cái bóp' nữa . Mà ta cũng không nên dùng danh từ "cái bóp' nữa . Vì nó là tiếng Tây bồi mà thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LongNguyn622365

"Để ý" có khác gì với "chú ý" ko mà lại sai nhỉ ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.