Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Pay attention to your wallet!"

Dịch:Chú ý tới cái ví của bạn!

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hngon3

sao lại có từ Pay ở đây nữa nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

attention là "sự chú ý" , nó không phải là một động từ . Để diễn tả hành động "chú ý" bang một động từ thì ta phải dùng động từ ghép "Pay attention" có nghĩa là "chú ý".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

Người nước ngoài hay dùng thể bị động lắm bạn :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mei233

"chú ý cái ví của bạn đấy" cũng sai mà ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Doulingo nó vậy đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

Ai bảo thêm chữ đấy vào làm gì kaka

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huypqttt

hãy chú ý đến cái bóp của bạn. Sao dùng cái bóp lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

trong miền Nam thời xưa người ta dùng danh từ "cái bóp" đồng thời với ' cái ví " . " Cái bóp" xuất phát từ danh từ tiếng Pháp là "portefeuille" có nghĩa là "đồ đựng giấy tờ - cái ví " người bình dân nghe người biết tiếng Pháp đọc là " pooc tơ phơi" họ thấy rắc rối quá nên họ đọc theo kiểu tiếng Tây bồi là "cái bóp' . Nhưng bây giờ không mấy người gọi 'cái ví' là 'cái bóp' nữa . Mà ta cũng không nên dùng danh từ "cái bóp' nữa . Vì nó là tiếng Tây bồi mà thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/theretofore

chú ý tới ví bạn ko dc a?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/compalo

Câu này nó đọc lướt nhiều chữ quá khó nghe :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhcolen4A
khanhcolen4A
 • 11
 • 11
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

trong miền Nam thời xưa người ta dùng danh từ "cái bóp" đồng thời với ' cái ví " . " Cái bóp" xuất phát từ danh từ tiếng Pháp là "portefeuille" có nghĩa là "đồ đựng giấy tờ - cái ví " người bình dân nghe người biết tiếng Pháp đọc là " pooc tơ phơi" họ thấy rắc rối quá nên họ đọc theo kiểu tiếng Tây bồi là "cái bóp' . Nhưng bây giờ không mấy người gọi 'cái ví' là 'cái bóp' nữa . Mà ta cũng không nên dùng danh từ "cái bóp' nữa . Vì nó là tiếng Tây bồi mà thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LongNguyn622365

"Để ý" có khác gì với "chú ý" ko mà lại sai nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/legiahao1967

Chú ý không phải là quan tâm sao bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Không phải đâu bạn, hai từ "quan tâm" và "chú ý" khác nghĩa nhau hoàn toàn mà, từ "quan tâm" trong tiếng anh là: (to) care about something; (to) be interested in somebody/something; (to) take interest in somebody/something, còn "chú ý" là: to pay attention to ...; to mind; to notice; to heed; to be constantly concerned with... .Thân!!!!!!! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhtb

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No problem, good luck!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHuNhtQuang

chúng bay chỉ toàn là lũ ngốc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dung14391

Thiếu chữ cái mà cũng tính sai sao

3 năm trước