"Không có ai từng biết sự thật ."

Dịch:Nobody ever knew the truth.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

noone has known the truth sao lại sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dydd_sul

nobody knew the truth sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

Bạn dịch thiếu chữ từng (ever)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Nobody ever knew The truth, nobody ever knew The truth, nobody ever knew The truth, nobody ever knew The truth

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ldt811

câu dịch từ tiếng Anh sang Việt mình viết thiếu chữ đã thì sai, còn giờ đáp án từ Việt sang Anh lại đúng :)))

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.