"Ithinkitisamatterofrespect."

Dịch:Tôi nghĩ nó là một vấn đề về tôn trọng.

3 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanloc0

tôi nghĩ nó là một vấn đề đáng lưu tâm, nghe để hiểu hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Matran1

cái lingot để làm cái gì thế bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

mua đồ trong cửa hàng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhNTC2

get a dictionary!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

Tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề của sự tôn trọng sai ở đâu thế ????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

trong câu trả lời là nó chứ không phải là đó , bởi vì là chữ it is chứ không phải là that

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuhien2005

google dịch dịch là đó mà ]:(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Drovenger

it is thì dịch là "đây là" mà mình viết Tôi nghĩ đây là một vấn đề về sự tôn trọng thì lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuhien2005

công nhận google dịch còn dịch thế mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hienduolingo

Tôi nghĩ đó là một vấn đề của tôn trọng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DexDinh

tôi nghĩ nó là một chủ đề của sự tôn trọng ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anonymous_____

câu này nghe k ổn lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

"Tôi nghĩ nó là một khía cạnh của sự tôn trọng" cũng hợp lý chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhngan3a

Hmmm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/13092005

tôi nghĩ nó liên quan tới mối quan hệ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

hãy cho tớ lingot nhà hãy bấm vào tặng lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GreatTran
GreatTran
  • 13
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3

"Tôi nghĩ nó là một vấn đề về tôn trọng" có ai hiểu câu này là gì không. Mình dịch "...vấn đề cần coi trọng/tôn trọng....." thì lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I think It is a matter of respect, I think It is a matter of respect, I think It is a matter of respect, I think It is a matter of respect

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tngct3

Respect :tôn trọng nhé mn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuhien2005

"đó" khác gì "nó"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.