Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sống ở trong thung lũng."

Dịch:We live in the valley.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kiet96

mình không nghĩ the trong lúc này là sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TungThan

Đọc sai từ live rồi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Đọc đúng mà, nếu thấy sai thì bấm vào báo lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chuayeudachiatay

We live in the dale cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Chương trình này chẳng hiểu dùng "the" lúc nào đúng, lúc nào sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Bạn sai thì có

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Thiếu từ the cũng cho sai, chả hiểu nó check kiểu gì

1 năm trước