"Generally the meat is red."

Vertaling:Doorgaans is het vlees rood.

January 11, 2015

10 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/joscelen

doorgaans is het vlees rood

March 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/verdian45

Klopt, dat geeft Duo ook als juist antwoord. In feite betekent "doorgaans" (door de bank genomen) zoiets als "gemiddeld" wat je zo ongeveer als kleur van vlees verwacht, maar ... niet opkijkt bij uitzonderingen (kippenvlees bijv.). Maar de opgave was "Generally" dat meer uitgaat van alle gevallen, geen uitzonderingen, denk aan bijv. "generaal pardon" of "generaal" het tegenovergestelde van "gespecialiseerd". De Engelse zin lijkt dus te betekenen "Alle vlees is rood" maar dat is net als in het Nederlands verhaspeld tot allerlei uitdrukkingen die hierboven al eerder te berde zijn gebracht: normally, usually etc. ... tenminste, dat denk ik.


https://www.duolingo.com/profile/Vasco291564

"Normaal gezien is het vlees rood" moet toch ook goed gekeurd worden. Waarom niet?


https://www.duolingo.com/profile/verdian45

"Normaal gezien" lijkt wel synoniem met "normaal gesproken" en goed te rekenen. Google heeft wel veel meer treffers voor "de gesproken variant".


https://www.duolingo.com/profile/Wilme1952

'Over het algemeen is het vlees rood' wordt ook goed gerekend.


https://www.duolingo.com/profile/verdian45

"het" is toch overbodig (of zelfs te veel)? "Vlees is gewoonlijk rood."


https://www.duolingo.com/profile/El2theK

Nee, dat verandert de betekenis van de zin.

  • Vlees is gewoonlijk rood - Generally meat is red
  • Het vlees is gewoonlijk rood - Generally the meat is red

https://www.duolingo.com/profile/verdian45

Bedankt voor de uitleg. Geheel mee eens. Toch nog een opmerking. Zo te zien hebben de lidwoorden in de Engelse en Nederlandse zinnen in dit geval dezelfde functie: zij werken een beetje als aanwijzend voornaamwoord : niet alle vlees, maar een specifiek deel ervan, bijv. het vlees van landdieren, het vlees dat slager x verkoopt etc. Bij een zin als "Generally the meat is red" miste ik zo'n nadere aanduiding achter 'meat' en dat maakte mij wat onzeker over de betekenis.


https://www.duolingo.com/profile/aidd90

Waarom wordt ....Normaal is het vlees rood.....fout gerekend


https://www.duolingo.com/profile/verdian45

Nou ja, ik doe een gok. De betekenis is nagenoeg hetzelfde, maar "generally" sluit beter aan op "in het algemeen" terwijl "normally" letterlijk beter past bij "in normale gevallen". Daarnaast was ook wel mogelijk "usually" "gebruikelijk/doorgaans/gewoonlijk"; zo zijn er misschien nog wel meer...

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.