Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự nhận dạng"

Dịch:The identity

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangHoang5

identification chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

Có bị sao không hả trời. Kiểu gài bẫy nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangHoang5

identity là kiểu danh tính mà

2 năm trước