"Họ biết cách sản xuất nhiều hơn."

Dịch:They know how to produce more.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hngon3

they know way to produce more có được không ha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

câu của bạn phải là " They know the way to produce more" , câu này có cùng ý nghĩa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhvan1

minh cũng viết câu này nhưng sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bangdv

They know how to more production

Câu này có đúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

rất tiếc là không đúng . production là một danh từ , có nghĩa là " sự sản xuất" , không phải là một động từ . Đáp án chính xác là " They know how to produce more"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/monam94

tại sao có how

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.