Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He explains his act."

Dịch:Anh ấy giải thích hành động của mình.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/b.anh

'anh ấy giải thích hành động của anh ấy' thì sao????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

ủa, đáp án của bạn bị sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnDucHung

Ồ không không không tui đâu có sai zợ nè

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDucHung

Bởi vì ở đáp án chỉ có "mình"thôi mà

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiNam5

Anh ta giải thích cho hành động của anh ta mà sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ToanNguyenVan

anh ta giải thích hành động của anh ta mà sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TmAnh212316

đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Hành đông và hoạt động khác nhau ak

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/x-men2003

anh ta giải thích hành động của anh ta. Cái này có gì mà sai???????????????????????????????????????

2 năm trước