Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khán giả"

Dịch:The audience

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cute.Owl

The spectator

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baovip03

audience có gốc từ audio, nên dịch là thính giả thì đúng hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ldt811

đúng vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VanNgoc24
VanNgoc24
  • 13
  • 10
  • 6
  • 5

Cach phat am "the" bi sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

viewer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ldt811

câu này nên có nhiều đáp án đúng chứ nhỉ, tùy loại hình nghệ thuật là gì

1 năm trước