Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi theo dõi người đội trưởng."

Dịch:We follow the captain.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocMaiNgu1

Follow = Đi theo ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamCongDanh

follow = theo sau.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lsxinh

Mình dùng observe không biết có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BcLcTrongm

Boss ko đúng ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namnguyen93

Follow = theo dõi ? Đây đâu có phải là mạng xã hội. Dịch chán vậy

3 năm trước