"Anh ta kí tờ giấy."

Dịch:He signs the paper.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/snail_garden

Tối nghĩa nhỉ, kí tờ giấy hay kí lên tờ giấy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.