Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta kí tờ giấy."

Dịch:He signs the paper.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/snail_garden

Tối nghĩa nhỉ, kí tờ giấy hay kí lên tờ giấy

3 năm trước