Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today we see the whole castle."

Dịch:Hôm nay chúng tôi thấy toàn bộ tòa lâu đài.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/takkehoa2108

"Hôm nay chúng tôi ngắm toàn bộ lâu đài" cũng đúng mà: see là nhìn, xem, ngắm, trông thấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chipconca

dịch là "hôm nay chúng tôi tham quan toàn bộ lâu đài" khong được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/onNgcKhoa1

Noi khong.dc cau nay la sao nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trunghovan

hôm nay chúng tôi thấy nguyên lâu đài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HVitT1

Nên chấp nhận câu dịch của tôi

1 tháng trước