Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He assumes we are wrong."

Dịch:Anh ấy cho rằng chúng tôi sai.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TM.PRO

anh ta cho rằng chúng tôi sai lầm sao không đúng. ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/snail_garden

Nhầm cũng được mừ :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhovanhp91

anh ấy cho rằng chúng tôi thì sai. tai sao kong chap nhan nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Mình viết y như bạn và được chấp nhận mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanthatngu

Mình cũng biết thế mà cũng sai . Chỉ thêm đúng chữ rằng thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khangnguye15

Thì và bị có cần cho là khác không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phanchauanh

Anh ấy dự đoán chúng tôi sai là câu trả lời đùng. Nên chấp nhận vào thư viên

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye81863

có lỗi cũng được mà ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vucandam

Anh Ấy cho rằng chúng tôi nhầm lẫn. Tại sao lain lại không chấp nhận nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Uttrang_1994

phải nhập câu bằng tiếng anh chứ các bạn. nhập cái mà mình nghe được.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ditynlight

Bị sai, sai, sai rồi... đều có thể

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuong54324

Anh ấy cho rằng chúng nhớ sai

2 năm trước