"They do not let me develop."

Μετάφραση:Δεν με αφήνουν να αναπτυχθώ.

January 12, 2015

8 σχόλια
Αυτή η συζήτηση είναι κλειδωμένη.


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

I am confused. . The verb αναπτύσσω, to develop. In one case we had αναπτύξω: έχω νέες ιδέες να αναπτύξω, in another case αναπτυχθώ: δεν με αφήνουν να αναπτυχθώ Are they both in the subjunctive? Is one in the future? Are they alternatives? I would appreciate some help if you have a moment.


https://www.duolingo.com/profile/Jacques_JD

"To develop" is one of the many English verbs that can be used either as transitive (with an object), e.g.:

 • You'll need to develop your communication skills, in order to become a more competent leader.
 • He developed a very successful web application and became a millionaire almost overnight.

...or as intransitive (with no object), e.g.:

 • He developed tremendously as an artist during the last couple of years.

Transitive verbs tend to be active in Greek, ending in -ω, just like αναπτύσσω here. Taking the examples above, we'd have:

 • Θα χρειαστει να αναπτύξεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες, για να γίνεις ένας ικανότερος ηγέτης.
 • Ανέπτυξε μια πολύ επιτυχημένη διαδικτυακή εφαρμογή κι έγινε εκατομμυριούχος σχεδόν μέσα σε μια νύχτα.

On the other hand, intransitive verbs tend to be passive, ending in -μαι: αναπτύσσομαι, literally I develop myself or I'm being developed :

 • Αναπτύχθηκε φοβερά ως καλλιτέχνης τα τελευταία ένα-δυο χρόνια.

To get back to your question, both "να ανατπτύξω" and "να αναπτυχθώ" are in the subjunctive mood, as implied by the use of "να", both denoting a simple occurrence kind of action, that shares the past stem of the verb (as opposed to a progressive or continuous one, that would be identical to the present tense: "να αναπτύσσω", "να αναπτύσσομαι".

Replacing "να" with "θα" would render the same verbs in the future:

 • θα αναπτύξω / θα αναπτυχθώ; roughly corresponding to the Simple Future
 • θα αναπτύσσω / θα αναπτύσσομαι; roughly corresponding to the Future Continuous.

Again: The pairs above are NOT interchangeable. Αναπτύσσω is an active verb requiring a direct object ('to develop' sth), while αναπτύσσομαι is a passive verb ('to develop' oneself, 'to be developed').

Your confusion is totally understandable, because apart from all the above mentioned, αναπτύσσω is a verb that derived from Classical Greek, quite literary and compound in structure (ἀνά + πτύσσω), which on its own is very challenging to conjugate, even for native speakers of Greek as it is. As a teacher of the language, I can assure you of it...

I don't know how familiar you are with the conjugation of Greek verbs and the syllabic augmentation in particular (e.g. γράφω - έγραφα - έγραψα, τρέπω - έτρεπα - έτρεψα) and the rules involved in the internal augmentation of verbs with a prepositional prefix, such as ανα- (preposition ανά) in the case of αναπτύσσω. The verbs mentioned before plus a prepositional prefix would still need to augment internally, but then, in the case of a preposition ending in vowel, like ανά the final vowel of the preposition would in certain forms of the verb be ommitted, due to elision:

 • αναγράφω - ανέγραφα - ανέγραψα - θα αναγράφω - θα αναγράψω - έχω / είχα / θα έχω αναγράψει
 • ανατρέπω - ανέτρεπα - ανέτρεψα - θα ανατρέπω - θα ανατρέψω - έχω / είχα / θα έχω ανατρέψει
 • αναπτύσσω - ανέπτυσσα - ανέπτυξα - θα αναπτύξω - θα αναπτύσσω - έχω / είχα / θα έχω αναπτύξει

And here is the passive voice; no internal augmentation, due to the change in the number of syllables of the simple verb:

 • αναπτύσσομαι - αναπτυσσόμουν - αναπτύχθηκα - θα αναπτύσσομαι - θα αναπτυχθω - έχω / είχα / θα έχω αναπτυχθεί

For a complete conjugation of the verb ανατπύσσω, in all the persons and aspects, in both the active and the passive voice, take a look here.


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

You have taken a great deal of time and trouble to help us understand, it is very much appreciated. Duo is great but, of necessity, it lacks a teacher interface, which makes help on specific points from native speakers invaluable. Thank you :-)


https://www.duolingo.com/profile/Aikon17

Θα μπορούσα να μεταφράσω -Δεν με αφήνουν να αναπτυχθώ- αν έβλεπα στα Αγγλικά τη φράση -They do not let me to develop me


https://www.duolingo.com/profile/Jacques_JD

Φίλε Aikon17, χαίρετε!

Καταρχάς, όσον αφορά την πρότασή σου

They do not let me to develop me.

(α) Στα αγγλικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το me —ή την αιτιατική των υπολοίπων προσωπικών αντωνυμιών (= you, him, her, it, us, them)—, αν το υποκείμενο (Υ) του ρήματος ταυτίζεται με το αντικείμενο (Α), αν δηλαδή αυτός που ενεργεί είναι ο ίδιος με αυτόν που δέχεται την ενέργεια του ρήματος. Στην πραγματικότητα, δε, ούτε και στα ελληνικά μπορούμε να το κάνουμε· θα πρέπει να προστρέξουμε στην αυτοπαθή αντωνυμία ο εαυτός μου. Η αντίστοιχη αντωνυμία στα αγγλικά είναι το myself και οι διάφοροι τύποι του:

 • Ο Πέτρος μιλούσε. Ο Πέτρος έκανε ένα λάθος. Ο δάσκαλος τον διόρθωσε.
 • Peter was talking. Peter made a mistake. The teacher corrected him.

Σκεφτόμαστε:

 • Ποιος διόρθωσε; ➡ ο δάσκαλος (Υ)
 • Ποιον διόρθωσε; ➡ τον Πέτρο (Α)

Αν όμως αυτός που μιλούσε κι έκανε το λάθος ήταν ο δάσκαλος, τότε δεν μπορούμε να πούμε "Ο δάσκαλος τον διόρθωσε", σωστά; Θα πρέπει να πούμε: "Ο δάσκαλος διόρθωσε τον εαυτό του".

Και στ' αγγλικά: "The teacher corrected himself".

(β) Η φράση "αφήνω κάποιον να κάνει κάτι" στα αγγλικά έχει τη μορφή to let someone do something, χωρίς to. Υπάρχει μια παρόμοια σύνταξη με την οποία χρησιμοποιείται το to: to allow someone to do something, η οποία είναι πιο λόγια, αντίστοιχη της ελληνικής "επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι".

Άρα, στο παράδειγμα που έφερες — χωρίς να σταθώ στο εννοιολογικό κομμάτι μιας τέτοιας πρότασης:

 • ✘ They do not let me to develop me.
 • ✔ They do not let me develop myself.
 • ✔ They do not allow me to develop myself.

Πολύ πιο απλά, ωστόσο, αν θέλαμε να μεταφράσουμε την πρόταση "Δε με αφήνουν να αναπτυχθώ" θα το κάναμε με την πρόταση που προτείνει εδώ το πρόγραμμα, χωρίς το myself:

 • ✔ They do not let me develop.

https://www.duolingo.com/profile/Aikon17

Πως ξεχωρίζεις το -να αναπτύξω- από το -να αναπτυχθώ-


https://www.duolingo.com/profile/Jacques_JD

Ένα ρήμα ονομάζεται μεταβατικό αν η χρήση του φανερώνει ότι κάποιος —που στο συντακτικό το αποκαλούμε υποκείμενο (Υ)— ενεργεί και η ενέργεια αυτή μεταβαίνει σε κάποιον ή κάτι άλλο, το αντικείμενο (Α). Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής (που τελειώνουν σε ή ) είναι συνήθως μεταβατικά: χτυπώ την πόρτα, ποτίζω τις γλάστρες, λερώνω τη γραβάτα μου κ.ο.κ.

Αντίθετα, τα ρήματα που τελειώνουν σε -μαι, όπως εδώ το αναπτύσσομαι, συνήθως φανερώνουν ότι κάποιος βρίσκεται σε μία κατάσταση (ονομάζομαι, φαίνομαι, κοιμάμαι...). Αν φανερώνουν ενέργεια, συνήθως αυτή είτε επιστρέφει σ' αυτόν που ενεργεί (χτενίζομαι, πλένομαι...) είτε προέρχεται από κάποιον άλλο, αυτή είναι κάτι που παθαίνει το υποκείμενο: το δέντρο ξεριζώνεται από τον άνεμο, ο ασθενής εξετάζεται από τη γιατρό κ.ο.κ.

Στα αγγλικά δεν υπάρχει μια ορατή διάκριση ανάμεσα στα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα: Ρήματα όπως το υπό συζήτηση develop ή το burn μπορούν να είναι είτε μεταβατικά είτε αμετάβατα και να μεταφραστούν αντίστοιχα ως αναπτύσσω / αναπτύσσομαι και καίω / καίγομαι αναλόγως της σημασίας τους μέσα στην πρόταση.

Αυτό όμως είναι κάτι που συναντάμε και στα ελληνικά. Σκέψου, για παράδειγμα τα ρήματα πετάω, αλλάζω και σπάω. Μπορούν να είναι μεταβατικά [Μ] ή αμετάβατα [Α]:

 • Ο Ανδρέας πέταξε [Μ] μια πέτρα στο πουλί.
 • Το πουλί πέταξε [Α] γρήγορα μακριά.
 • Ο μπαμπάς άλλαξε [Μ] το πουκάμισό του.
 • Ο μπαμπάς άλλαξε [Α] πολύ μετά το ατύχημα.
 • Η γάτα έσπασε [Μ] το βάζο στο σαλόνι.
 • Η κανάτα έσπασε [Α] και το νερό χύθηκε στο πάτωμα.

Στην πρόταση που έχουμε εδώ, το develop εκλαμβάνεται ως αμετάβατο ρήμα της μέσης φωνής, δηλ. "δε με αφήνουν να αναπτυχθώ", "να αναπτύξω τον εαυτό μου", γιατί δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο: "Το πουλί πέταξε" — τελεία. Πέταξε το ίδιο· δεν πέταξε κάποιον ή κάτι.

Για να εκληφθεί ως μεταβατικό θα έπρεπε να υπάρχει έστω μια αντωνυμία: I have quite a lot of plans in mind. They (= my colleagues) do not let me develop them. "Εγώ έχω αρκετά σχέδια υπόψη. Αυτοί (= οι συνάδελφοί μου) δε με αφήνουν να τα αναπτύξω.

Υπάρχουν άλλες μια-δυο πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις, στις οποίες θα μπορούσε και να μεταφρασεί "να αναπτύξω", αλλά ας μην επεκταθούμε — περισσότερο :)

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.