"Tôi không thật sự chắc chắn."

Dịch:I am not really sure.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

I do not really certain dc ko a

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chenling78

i am not sure cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

thiếu từ thật sự (really) rồi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhChung3

I am not sure. Is it ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

thiếu từ thật sự (really) rồi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa

I am not really sure.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa

I am not very sure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

I am really not sure thì sao add?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.