Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không thật sự chắc chắn."

Dịch:I am not really sure.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

I do not really certain dc ko a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chenling78

i am not sure cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

thiếu từ thật sự (really) rồi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhChung3

I am not sure. Is it ok?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

thiếu từ thật sự (really) rồi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
  • 25
  • 20
  • 2
  • 466

I am not really sure.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
  • 25
  • 20
  • 2
  • 466

I am not very sure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

I am really not sure thì sao add?

8 tháng trước