Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Each group has three members."

Dịch:Mỗi nhóm có ba thành viên.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 161

Mỗi nhóm có ba người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huyvo64

Moi nhom ba thanh vien

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcAnhChu

3 với ba @><

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tu.truong

mỗi nhóm có ba người! dmc sai

1 năm trước