"Eachgrouphasthreemembers."

Dịch:Mỗi nhóm có ba thành viên.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 215

Mỗi nhóm có ba người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongVirgo1

Vậy mà cũng sai, gai gê

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyvo64

Moi nhom ba thanh vien

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcAnhChu

3 với ba @><

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tu.truong

mỗi nhóm có ba người! dmc sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uhtanh

Một nhóm có 3 thành viên : cũng đúng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangpaly

duo không hỗ trợ cách viết số

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuibapso2

Ai giúp phan biet each va every, tks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/carmen316636

Every khác với each như thế nào nhỉ. Bạn nào có thể trả lời giúp mình không

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.