"The architect returns with a new design."

Dịch:Kiến trúc sư trở lại với một thiết kế mới.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngPhm18

Trở lại cùng mà sai á

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không sai nha bạn, đáp án đã được thêm vào ^ ^

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.